Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
november 2, 2021 Gädda 102 8.200 Nej Nej eskilstuna