Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 19, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 500, 400, 450, 450, 450 Nej, Ja, Nej, Nej, Nej Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej duvedsfvo
juli 4, 2021 Ingen fångst Nej duvedsfvo
juli 5, 2021 Ingen fångst Nej duvedsfvo