Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 4, 2021 Ingen fångst Nej duvedsfvo
juli 5, 2021 Ingen fångst Nej duvedsfvo