Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
november 1, 2022 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Öring/Trout, Öring/Trout 70, 65, 35, 35 4000, 3500, 500, 500 Ja, Ja, Ja, Ja Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 29, 2022 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon, Havsöring, Öring/Trout, Havsöring 85, 65, 55, 57, 62, 41 Nej, Nej, Nej, Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Nej, Nej, Ja, Nej Nej borstingen
oktober 22, 2022 Lax/Salmon 90 Nej Nej Nej borstingen
oktober 20, 2022 Lax/Salmon 60 2500 Ja Nej Nej borstingen
oktober 16, 2022 Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Lax/Salmon, Lax/Salmon 39, 57, 38, 38, 52, 40, 54, 93, 67 890, 2300 Ja, Ja, Ja, Ja, Nej, Nej, Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Ja, Ja, Nej, Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 15, 2022 Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring 35, 38, 39, 52, 53, 64 3 Ja, Ja, Ja, Nej, Nej, Nej Ja, Ja, Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 6, 2022 Havsöring 49.5 Nej Nej Nej borstingen
september 30, 2022 Lax/Salmon 70 4.2 Nej Ja Nej borstingen
september 30, 2022 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon 71, 70, 70 3500 Nej, Ja, Ja Nej, Nej, Nej Nej borstingen
september 29, 2022 Lax/Salmon 110 9100 Nej Nej Nej borstingen
september 29, 2022 Lax/Salmon 110 Nej Nej Nej borstingen
september 29, 2022 Lax/Salmon, Havsöring 61, 41 Nej, Nej Ja, Ja Nej borstingen
september 28, 2022 Öring/Trout 37 Ja Ja Nej borstingen
september 28, 2022 Öring/Trout 45 Nej Nej Nej borstingen
september 28, 2022 Havsöring, Lax/Salmon 52, 52 3000 Nej, Nej Nej, Ja Nej borstingen
september 25, 2022 Havsöring, Havsöring 46, 38 Ja, Ja Nej, Nej Nej borstingen
augusti 10, 2022 Lax/Salmon 64 3520 Nej Ja Nej borstingen
augusti 10, 2022 Lax/Salmon, Ingen fångst 64 3520 Nej Ja Nej borstingen
augusti 10, 2022 Lax/Salmon 64 3520 Nej Ja Nej borstingen
augusti 8, 2022 Havsöring 4446 Nej Nej Nej borstingen
juli 15, 2022 Ingen fångst Nej borstingen
juli 10, 2022 Ingen fångst Ja borstingen
maj 15, 2022 Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring 45, 35, 59, 50, 35 2050, 1500 Nej, Ja, Nej, Nej, Ja Ja, Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen
maj 7, 2022 Ingen fångst Nej borstingen
maj 6, 2022 Havsöring 67 Nej Nej Nej borstingen
maj 6, 2022 Öring/Trout 47 Nej Ja Nej borstingen
maj 4, 2022 Havsöring 43 Nej Nej Nej borstingen
april 25, 2022 Havsöring 53 1300 Nej Nej Nej borstingen
april 22, 2022 Havsöring, Havsöring 50, 57 Nej, Nej Vet ej, Vet ej Nej borstingen
april 20, 2022 Öring/Trout 55 1500 Nej Nej Nej borstingen
april 14, 2022 Öring/Trout 52 Nej Vet ej Nej borstingen
januari 9, 2022 Öring/Trout 54 Nej Nej Nej borstingen
januari 3, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Ingen fångst 38, 55 1565 Ja, Nej Nej, Nej Nej borstingen
januari 2, 2022 Öring/Trout, Ingen fångst 38 Ja Nej Nej borstingen
januari 1, 2022 Öring/Trout 37 Ja Nej Nej borstingen
december 28, 2021 Öring/Trout 49 1353 Nej Nej Nej borstingen
maj 29, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout 1700, 1000 Nej, Nej Nej, Nej Nej borstingen
december 5, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout 54, 42 1846 Nej, Nej Nej, Nej Nej borstingen
november 26, 2021 Öring/Trout 49 1300 Nej Nej Nej borstingen
november 15, 2021 Öring/Trout 59 2700 Nej Nej Nej borstingen
november 8, 2021 Öring/Trout 35 600 Ja Nej Nej borstingen
november 8, 2021 Lax/Salmon 8000 Ja Nej Nej borstingen
november 8, 2021 Lax/Salmon 8000 Ja Nej Nej borstingen
oktober 28, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout 53, 51 1910, 1670 Nej, Nej Nej, Nej Nej borstingen
oktober 27, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 55, 52, 52, 51, 42, 39, 38, 39 2785, 1890, 1725, 1550 Nej, Nej, Nej, Nej, Nej, Ja, Ja, Ja Nej, Nej, Nej, Nej, Nej, Nej, Nej, Vet ej Nej borstingen
oktober 26, 2021 Öring/Trout 56 1768 Nej Nej Nej borstingen
oktober 26, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 51, 52, 40 1280, 1300 Nej, Nej, Ja Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 15, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon 68, 68, 56 4730, 4640 Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 14, 2021 Lax/Salmon 58 Nej Nej Nej borstingen
oktober 13, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst, Öring/Trout, Ingen fångst, Lax/Salmon 67.5, 41.0, 113.0 3050, 12100 Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 13, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout 37, 38 Ja, Ja Nej, Nej Nej borstingen
oktober 12, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 52, 42, 37, 37 1600, 800 Nej, Nej, Ja, Ja Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen
september 28, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
oktober 10, 2021 Lax/Salmon 66 4046 Nej Nej Nej borstingen
oktober 5, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Öring/Trout 57, 96, 53 2540, 9113, 1611 Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 1, 2021 Öring/Trout, Lax/Salmon, Lax/Salmon 41, 61, 84 3250, 7310 Ja, Nej, Nej Nej, Vet ej, Nej Nej borstingen
september 30, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Ingen fångst 58, 62 2600, 3715 Nej, Nej Nej, Nej Nej borstingen
september 29, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon 70, 78, 92 2750, 4700, 8130 Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Nej Nej borstingen
september 26, 2021 Lax/Salmon 66 5960 Nej Nej Nej borstingen
september 25, 2021 Lax/Salmon 73.5 7497 Nej Nej Nej borstingen
september 23, 2021 Lax/Salmon 61 4314 Nej Nej Nej borstingen
september 15, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Ingen fångst 88, 87 8000, 7384 Nej, Nej Nej, Nej Nej borstingen
september 11, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Ingen fångst 69, 90 3480, 8300 Nej, Nej Vet ej, Vet ej Nej borstingen
september 10, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst 54 1736 Nej Vet ej Nej borstingen
september 4, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon 70, 65 3400, 2600 Nej, Nej Vet ej, Vet ej Ja borstingen
augusti 14, 2021 Lax/Salmon 6000 Ja Vet ej Nej borstingen
juli 31, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
juli 31, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
maj 28, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
maj 28, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
maj 29, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
maj 11, 2021 Öring/Trout 60 Nej Vet ej Nej borstingen
maj 27, 2021 Öring/Trout 53 2100 Nej Vet ej Nej borstingen
maj 20, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
maj 21, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 50, 55, 60 Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Nej Nej borstingen
maj 18, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
maj 15, 2021 Öring/Trout 50 Nej Nej Nej borstingen
maj 13, 2021 Ingen fångst Nej borstingen
april 30, 2021 Öring/Trout 1700 Nej Vet ej Nej borstingen
april 29, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 45, 48, 35, 38 Nej, Nej, Ja, Ja Nej, Nej, Vet ej, Vet ej Nej borstingen
april 18, 2021 Öring/Trout 70 360 Nej Vet ej Nej borstingen
april 15, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 39, 38, 43, 55 Ja, Ja, Nej, Nej Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen