Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 21, 2021 Gädda 6000.30002000 Nej Nej baggbole