Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
maj 14, 2022 Gös, Gös 5100, 4000 Ja, Ja Nej aspensavean