Fångstrapporter

Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 5, 2021 Röding 40 Nej Nej arefiskarna
juli 6, 2021 Röding, Öring/Trout 30, 40 250 Ja, Nej Vet ej Nej arefiskarna
juni 26, 2021 Kanadaröding, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 0, 0, 0, 0, 0, 0 750, 500, 500, 500, 500, 700 Nej, Ja, Ja, Nej, Nej, Nej Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej arefiskarna
mars 4, 2021 Röding, Röding, Röding, Röding 25, 22, 23, 24 Ja, Ja, Ja, Ja Nej arefiskarna