Fiskeregler
Fiskeregler:

Ungdomar under 15 år får med metspö, kastspö och pimpel fiska fritt
i Eksjö Fiskeklubbs arrenderade vatten. Ädelfiske samt kräftfiske ingår ej.


Ädelfisket: Endast handredskap tillåtet. Naturligt agn ej tillåtet.
Ädelfiske bedrivs i Abborgölen och Gäddegölen
Endast Flugfisket i Gäddegölen.
För ädelfisket gäller max 3 fiskar.

Övriga sjöar: Endast handredskap tillåtet.

Norra Vixen: Bensinmotorer ej tillåtna. (Dricksvattentäkt Eksjö stad)