Välkommen till oss!
Fisket:
Innersjön-Ekorrträsket erbjuder bra och lättåtkomligt abborr- och gäddfiske. Klarvattutjärn är ett av kommunens bästa rödingvatten med mycket grov röding,som dock kan vara svårflörtad. Kontinuerlig utsättning av hornavanröding sker årligen och det i form av yngel eller ettårig fisk. Fisket har under senare år visat en uppåtgående trend i Klarvattutjärn, där röding upp över tre kilo fångats. I Långtjärn har regnbåge planterats in sedan 1998 och detta i form av fångstfärdig fisk. Långtjärn hyser även öring. Ekorrbäcken har ett måttligt bestånd av harr och öring.

Vi säljer för närvarande inga digitala fiskekort.