Köp fiskekort till Bjursele SFF här
Området ligger ca 50 km NV om Vindelns centralort. Området domineras av Vindelälven med bl a Bjurseleforsen och Bastuforsen. Men även delar av biflöden som Arvån och Maltån ingår.

Fisket:
Både sommar och vinterfiske. God tillgång på i första hand harr, abborre, sik och gädda. Men även chanser till Öring och laxfiske i Älven.

Från och med 2016 erbjuder vi digitala fiskekort!