Välkommen till Bjännsjön FVO
Fvo förvaltar fisket i sjön som ligger ca 16 km sydväst om Umeå, invid vägen mot Gräsmyr.
Besök vår hemsida för senaste info.

Fyra byar ligger runt sjön: Bjännsjö, Degersjö, Innersjö och Yttersjö. Bjännsjön är lättillgänglig eftersom väg går runt hela sjön. Parkeringsplatser finns på flera ställen runt sjön. Se fiskekarta.

Bjännsjön, som är omkring 300 ha stor, är ca 3,9 km lång och som mest 1,4 km bred. Stränderna är till största delen åkermark, blandskog och några myrområden finns också, framförallt vid Bjännsjöviken och vid Järphålet.

Bjännsjön är kommunens tredje största sjö. Trots storleken är det en grund sjö. Det djupaste partiet är 7 meter och detta ligger i Yttersjöviken.

Fiskbeståndet i Bjännsjön består av abborre, gädda, mört, braxen och lake. Inplantering har skett av 1-somrig gös och vid några tillfällen även av stor öring (0,8-2,5 kg).

Fångst av storgäddor på upp till 10 kg sker årligen och under fiskeåret 2009 vägde det största kända spöfångade gäddan 11 kilo.

Det är gott om abborre i sjön och abborrar på kilot är inte ovanliga. Vid provfiske 2009 var den största fångade abborren 44 cm lång och rekordet på abborre i sjön ligger på drygt 1,8 kilo.Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta informationsprojekt.