Välkommen till oss!
Bäckarforsens och Trollforsarnas FVO

Här finns möjligheter för såväl sommar- som vinterfiske. Vindelälven har på denna sträcka goda bestånd av i första hand harr. På de lugnflytande sträckorna av älven dominerar sik aborre och gädda. Inplanterade vatten med röding öring finns också inom området.

Trollforsarna – Övre- och Nedre Trollforsen
Kraftigt forsande med ett kilometerlång sel som skiljer dem åt. Området är naturskönt med vildmarkskaraktär. Åtkomst till den södra sidan från väg mellan Ekorrsele – Bjursele, till norra sidan via skogsbilvägar från Ekorrsele. Inga speciella restriktioner finns på sträckan, bra harrfiske och sträckan med bäst chans till storöring.

Ekorrselsstryckan
Sträcka som vid lägre vattenstånd lämpar sig för harrfiske då den blir lätt åtkomlig från land.

Bäckarforsen
Lång, stråkande fors där idag enbart flugfiske är tillåtet. Fångstbegränsning som medger att endast en fisk/fiskare och dag får tas tillvara. Minimimått för harr och öring på sträckan är 40 cm. Harrfisket är bra och med de regler som nu gäller kommer det att bli allt bättre. I Bäckarforsen finns också chans att se hoppande lax och vid ett riktat fiske även fångstmöjlighet.


Köp fiskekort via Swish
Numera är det enklaste sättet att köpa fiskekort för vårt område är via denna sida eller med Swish. Swisha summa, typ av kort ni vill köpa till nummer 123-4486304.