Köp fiskekort till Rönneå här
ÄSFF är en förening med 280 medlemmar. Målsättningen är att skapa så bra fiske som möjligt, i första hand i Rönneå med biflöden.

Vid Rönneå finns ett stort antal flytbryggor för sportfiskare och dessutom tre vindskydd med eldstäder. Medlemmarna ser också till att det är snyggt vid ån och att vass o.d. röjs undan så allmänheten ska mötas av ett trevligt och välskött fiskevatten.