Välkommen till oss!
Åmsele Fiskevårdsområde ligger vid Vindelälven och omfattas av sträckan Åmsele till Mårdsel samt Åmans nedre del till utloppet i Vindelälven. Vidare innefattar fiskevårdsområdet av ett antal sjöar och tjärnar.

Fisket: Fisket i Vindelälven består i huvudsak av strömfiske i stryckor och sel, där karaktärsarten framförallt är harr, men även öring fångas.

I Åman finns i huvudsak harr och öring, med fångstmetoder samma som i Vindelälven. I flera av sjöarna och tjärnarna har inplantering av öring skett.