• Välkommen till oss!
    Åmsele Fiskevårdsområde ligger vid Vindelälven och omfattas av sträckan Åmsele till Mårdsel samt Åmans nedre del till utloppet i Vindelälven. Vidare innefattar fiskevårdsområdet av ett antal sjöar och tjärnar.

    Dispensfiske 2016
    Under 2016 finns möjlighet till dispensfiske efter hanlax hos oss. Läs mer här.

    Fisket: Fisket i Vindelälven består i huvudsak av strömfiske i stryckor och sel, där karaktärsarten framförallt är harr, men även öring fångas.

    I Åman finns i huvudsak harr och öring, med fångstmetoder samma som i Vindelälven. I flera av sjöarna och tjärnarna har inplantering av öring skett.