Välkommen till oss!
Åmans fvo är ca. 65 km långt, och beläget i norra delen av Vindelns kommun. Delar av området sträcker sig även in i Norsjö och Lycksele kommun. Området domineras av ett sjösystem som utgör resterna av en forntida isälv.
Åman är det vattendrag som sammanbinder dessa sjöar.

Fisket:
Området erbjuder ett mycket variationsrikt fiske. Förutom goda bestånd av abborre, gädda, sik mm, har under lång tid skett utsättningar av framförallt öring och röding i många av systemets sjöar.
I systemets strömsträckor, speciellt Manjaurån samt Åman uppströms Ajaursjön, finns fina bestånd av öring och harr.
Dessa strömsträckor är belägna i fantastisk omgivning och lämpar sig utmärkt för flugfiske.

Inom Åmans FVO bedrivs ett aktivt fiskevårdsarbete, tex förvaltar föreningen ett antal egna dammar, där man föder upp öringungar av Vindelälvsstam. Från dessa dammar sker årliga utsättningar i systemets vattendrag. Biotopvård samt inventering och uppföljning av fiskbestånden är andra innsattser som sker konternuerligt.