Välkommen till Gideå Västra Fvo
Gideå Västra fiskevårdsområde startade sin verksamhet 1989.

Vi ville försöka förbättra fisket inom vårt område med hjälp av de pengar som vi kunde få ur den s.k. "Björnamiljonen", medel som Gidekraft avsatt för fiskevårdande åtgärder i vår bygd.

Det är vår förhoppning att du uppskattar de åtgärder som vidtagits och att det leder till ett bra fiske där vi alla trivs i en ren och vacker natur


Väl mött i våra fiskevatten. Styrelsen.