Välkommen till Camp Svanis
Camp Svanis är välkänt bland sportfiskare för sina monsteröringar. Upptäck detta fantastiska område som består av nitton sjöar och tjärnar av varierande storlekar och innehåll.

Allt är insprängt i ett naturskönt bergsområde med myrmark, tallhedar och trolska forellbäckar.

Öringsfisket i Svanis betraktas som ett av de bättre i Norrland av fiskeentusiasterna och bland utländska fiskare talas det om sjön Svanisträsk i samma mening som Europas bästa öringsvatten?
Camp Svanis på kartan
Svanisträsk är en högt belägen djupkallvattenssjö med sex inlopp och ett utlopp. Sjön är ca. milen lång och kilometern bred, den har ett uppmätt djup på 40 m. Sjön hyser en stor artrikedom på både fisk och insektsliv. Fiske med flugspö och handtrolling är det vanligaste fiskesätten.

Hundsjön
Sjön och området omkring sjön är attraktivt och tillgängligt för ALLA mäniskor i alla åldrar. Funktionshindrade kan fiska från en stadig och väl tilltagen kastbrygga med ett fint vindskydd med eldplats. Parkering för funktionshindrade finns i direkt anslutning till vindskyddet.

Småsjöarna
De flesta småsjöarna ligger inbäddade mellan både tallhedar och myrmark och binds samman av ett bäcksystem. Ett naturligt bestånd av öring finns i både sjöarna och i bäckarna. Det förekommer också bäckröding.