Köp fiskekort till Borka byalags samfällighet här
ALLMÄNT / General
Borkans samfällighetsförening upplåter fiske på Borkan 420 ha, nedre Fättjaur 80 ha och på övre Fättjaur 180 ha. Sjöarna hyser röding, öring och i de strömmande delarna även harr.
/ The lakes holds char, trout and in the currents also greyling.


Våra sponsorer

FISKET / The fishing
I sjöarna finns det gott om småröding, men det går även att få en och annan större öring. Borkasjön är väldigt djup, hela 62 meter. Längst upp i sjön är det grundare och chansen att få mycket fisk är bra.
/ In Borkasjön there are plenty of small char, but you can also get a couple of large trouts in the lake.


Våra sponsorer