Köp fiskekort till Aareavaara FVO och Muonioälven här
Fiskeområdet omfattar 14 km av Muonioälven på Svensk sida.
Området har gränser med Huuki byavatten i söder och Svea Skog i norr.
Muonioälven är en typisk skogsälv. Älven har mycket bra lax och harrfiske.
Muonioälven har utmärkta flugfiskesträckor men även för
båtfiske finns det mycket bra fiskeområden.
Älven är relativt lättvadad på sina ställen.
Ån Aareajoki håller både harr och öring, samt abborre och monstergäddor.
Sjöarna har mest abborre, mört och gädda. Ibland kan det förekomma regnbåge i Aareajärvi, sk put&take.